Artiklar |

Förenkla dike och djupgrävnigs arbete med rock zones fräsar.

Rotationsfräs D20 som skär ut ett dike

Grävnings- och stenbrytningsprojekt utgör alltid stora utmaningar. Den medföljande osäkerheten och variationen i bergens styrka (mätt i psi eller MPa) och kvalitet (grad och avstånd mellan sprickor) gör att lägga anbud på dessa projekt blir en utmaning och att förutse produktionshastigheter blir ännu mer komplicerat. 

Dessa projekt kräver betydande förberedelser och noggrann uppmärksamhet ända fram till slutförandet. Projektledare måste ständigt övervaka framstegen eftersom varje situation är unik och presenterar sina egna specifika utmaningar. 

Förutom att se till att projektet slutförs så effektivt som möjligt är projektledare också bekymrade över de inneboende farorna som följer med grävning. 

Om du söker förbättra din process för att gräva exakta schakt för ledningslinjer finns här några skäl till varför en rotationsfräs kan erbjuda en mer exakt och effektiv lösning. 

Förbättrad Effektivitet med en rotationsfräs: Rotationsfärsen har högre produktionshastigheter än hammare i de flesta tillämpningar. Generellt sett ger hammare mindre kontroll till operatörer, vilket kan skapa instabila schaktväggar och oavsiktlig överbrytning som resulterar i dyrare schaktning. Det över blivna materialet måste ofta transporteras bort från platsen för ytterligare krossning, utan att nämna behovet av mer fyllnadsmaterial för överbrytningen, vilket är en kostsam praxis som snabbt ökar projektkostnaderna. 

Rock wheek ger överlägsen kontroll och skapar smalare och säkrare schaktväggar. Skärdon kan även eliminera upp till 50% av schaktvolymen genom att skära endast den nödvändiga schaktbredden, medan en hammare behöver en “V”-formad öppning (se diagram). Rotationsfräs har förmågan att mala krossad sten till en konsekvent storlek som kan användas som fyllnadsmaterial på platsen. Detta skapar en ökad effektivitetsnivå som kan betala stora utdelningar för ditt grävningsprojekt.

Rotationsfräsen ger dig även kirurgisk precision och maximal kontroll över projektet. Om du gräver för en ledningslinje tillåter ett transversalt skärdon dig att säkert arbeta runt befintliga anläggningar. Denna precisionsskärning är tillräckligt kontrollerad för att lämna den omgivande bergmassan intakt, till skillnad från den stötande kraften från en hydraulisk hammare som kan orsaka kraftiga sprickor i det omgivande berget. 

En fantastisk aspekt är även att precision inte kompromissas av kraft. Fräsen kan fullt ut klippa igenom flera lager hårda ytor, inklusive berg, asfalt och betong. Den extra precisionen hjälper ditt företag att begränsa kostnaderna för dyr återfyllnad och ytbeläggningsreparationer. Förmågan att tillhandahålla tillräcklig kraft samtidigt som precisionen ökar markant gör denna produkt till en utmärkt lösning för dina grävningsbehov.