Artiklar |

Sorteringsverk på lastväxlaram

Hållbarhet och effektiv resurshantering är högt prioriterade bland många företag. För att uppnå dessa mål är det viktigt att implementera lösningar för avfallshantering och återvinning. Ett sådant redskap som visat sig vara avgörande för att underlätta materialhantering är sorteringsverk på lastväxlaram. Dessa erbjuder en kombination av rörlighet, effektivitet och hållbarhet.

DB-80 sorteringsverk 3 fraktion sållar jord

Transport av Sorteringsverk:
Genom att integrera sorteringsverket direkt på lastväxlaren blir det möjligt att enkelt förflytta det till olika platser på arbetsplatsen efter behov. Detta är särskilt användbart i miljöer där sållning sker på olika platser eller där behovet av sortering kan variera över tid. Med hjälp av lastväxlarens flexibla förflyttningskapacitet kan sorteringsverket snabbt och smidigt transporteras till önskade platser för att hantera materialsortering. Detta sparar inte bara tid och resurser utan ökar också arbetsplatsens effektivitet och flexibilitet.

Effektivisera förflyttningen av material från täkten till andra platser för vidare bearbetning eller återvinning. Genom att integrera sorteringsverket på lastväxlaren kan material som har sorterats och separerats direkt lyftas och transporteras till önskade destinationer utan behovet av ytterligare hantering eller mellanliggande steg. Detta minskar risken för förluster och spill under transporten samt optimerar användningen av resurser genom att säkerställa att endast önskat material transporteras till sina destinationer. Resultatet är en mer hållbar och kostnadseffektiv materialhanteringsprocess som ger företag möjlighet att maximera sin cirkulära ekonomi.Vi på Dirox.se erbjuder sorteringsverk på lastväxlarram med siktkapacitet upp till 150 ton i timmen.

Vad används sorteringsverk på lastaväxlaram till?

Här har vi listat 4 användningsområden för grusharpor och sorteringsverk.
Matjord: Grusharpor kan användas för att sålla bort stora klumpar eller rötter från matjord för att producera ren och användbar matjord av hög kvalitet för trädgårdsbruk eller jordbruksändamål.
Grus och Sten: Genom att använda olika sållöppningar kan sorteringsverk effektivt separera grus och sten i olika storlekar och kategorier. Detta är särskilt användbart inom bygg- och anläggningsbranschen där material av olika storlekar krävs för olika projekt.
Träflis: Sorteringsverk kan användas för att separera träflis och andra trämaterial från blandade materialströmmar. Detta är användbart inom återvinningsindustrin där träavfall kan återanvändas eller återvinnas för att producera biomassa, kompost eller andra träbaserade produkter.
Annat Jordmaterial: Förutom matjord kan sorteringsverk användas för att sålla olika typer av jordmaterial, inklusive sand, leror och sediment. Detta är särskilt användbart inom geotekniska och miljörelaterade tillämpningar där noggrann separation av jordmaterial är avgörande för att utföra tester eller analyser.

DB-40LA

Våra sorteringsverk på lastväxlarram finns även med transportband för att få ut materialet en bit från maskinen så man slipper tänka på att köra in maskinen. Transportbanden är oftast för fin fraktionen med de finns att få med medium fraktion.

Detta är speciellt användbar om man vill sortera träflis eftersom vi erbjuder sorteringsverk med antingen 2 eller 3 fraktioner. Med 3 fraktioner till träflis brukar 3-5mm i fin fraktion och 60-70mm i medium och grov. Men om man istället är ute efter att sålla matjord räcker det med 2 fraktioner och ca 12mm på sålldukarna.