Artiklar |

Precisionsfräsning i betong under våta förhållanden med rotationsfräs

Precisionsfräsning i betong under våta förhållanden med rotationsfräs Ett av de mer utmanande förhållandena på en schaktplats är borttagning av betong under våta förhållanden.  När vatten är närvarande kan det kraftigt minska effektiviteten av en schaktningsoperation genom att kraftigt begränsa utrustningens kapacitet. För att slutföra dessa projekt i rätt tid blir verktygen som används för […]

Förenkla dike och djupgrävnings arbete med rock zones fräsar.

Förenkla dike och djupgrävnigs arbete med rock zones fräsar. Grävnings- och stenbrytningsprojekt utgör alltid stora utmaningar. Den medföljande osäkerheten och variationen i bergens styrka (mätt i psi eller MPa) och kvalitet (grad och avstånd mellan sprickor) gör att lägga anbud på dessa projekt blir en utmaning och att förutse produktionshastigheter blir ännu mer komplicerat.  Dessa […]

Brytning av kalksten med rotationfräs

Brytning av kalksten med rotationfräs Grävnings- och massbrytningsprojekt står inför en rad unika utmaningar, där varje yta kräver skräddarsydda lösningar. De olika egenskaperna hos ytan dikterar valet av rotationsfräs, och det blir tydligt i situationer som involverar skärning och borttagning av kalksten.  Tekniskt sett är kalksten en sedimentär bergart som huvudsakligen består av kalciumkarbonat och […]